Dr. Mirko Petričević

Dr. Mirko Petričević je specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije. Voditelj je Odjela za abdominalnu kirurgiju - hepatobilijarnu i minimalno invazivnu kirurgiju pri Klinici za kirurgiju KBC-a Split. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz opće kirurgije završio je na Sveučilištu u Zagrebu te pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a po završetku studija dodatno je usavršio laparoskopsku kirurgiju u “Klinikum Bremen-Ost” u Njemačkoj. Bogato dugogodišnje iskustvo stekao je radeći u Klinici za kirurgiju KBC-a Split. U okviru kirurgije trbušnih organa područje od posebnog interesa mu je kirurgija žuči, žučnih puteva, jetre i gušterače te područje ambulantne kirurgije (jednodnevne kirurgije). Odlične rezultate postigao je u liječenju trbušnih kila i žučnih kamenaca. Redovan je sudionik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa.